Skip to main content

Różnica pomiędzy odpornością i alergią

Organizm dysponuje licznymi mechanizmami umożliwiającymi mu obronę przed niepożądanymi „gośćmi”. Obcość ich jest determinowana grupami chemicznymi. Intruz może być zarówno prostym, jak i złożonym związkiem chemicznym albo też organizmem żywym. W zależności od tego, kto „szturmuje” organizm, stosuje taki lub inny rodzaj broni. Czytaj więcej

Metody wykrywania odczynów alergicznych „in vitro”

Sposoby te polegają na wykrywaniu przeciwciał precypitujących i swoistej dla danego alergenu IgE.
Precypitacja w żelu agarowym. W odczynach typu III antygen wiąże się z przeciwciałem formie kompleksu — precypituje. Reakcja ta może wystąpić również w probówce, a nasilenie jej można wyrazić stopniem zmętnienia roztworu i udowodnić w ten sposób istnienie odpowiednich przeciwciał. Przeciwciała o charakterze precypityn można również wykazać stosując technikę tzw. dyfuzji w żelu. Czytaj więcej

Próby swoiste, „testy”

Próba punktowa. Jest to obecnie ,najczęściej stosowana próba, polegająca na polaniu skóry kroplą roztworu alergenu i lekkim nakłuciu skórka. Jak w każdej próbie, tak i w tej kontrolą jest próba z rozpuszczalnikiem alergenu (dla oceny, jaki jest stopień reaktywności skóry). Odczyn z rozpuszczalnikiem powinien być 0, a odczyn z alergenem, który jest tak intensywny jak z histaminą, oznacza się +++. Czytaj więcej