Skip to main content

Pyłkowica

„Tu radio St. Louis. 10 sierpnia. Przerywamy na chwilę program, by nadać specjalny komunikat. W ciągu ostatnich kilku godzin w stanie Missouri zanotowano początek pylenia się ambrozji. Należy przypuszczać, że maksymalne nasilenie tego zjawiska wystąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Przepraszamy i powracamy do naszego programu muzycznego”. Czytaj więcej