Skip to main content

Migrena

Migrena jest chorobą alergiczną o wybitnie rodzinnym podłożu, w której jednak nie udaje się wykazać odczynów antygen-przecliwciało. Nazywa się ją niereagiczną (bez reagin) postacią alergii, jednak określono dość wyraźnie czynniki wywołujące tę chorobę. Sprawa wymaga jeszcze dalszych badań i nie wykluczone, że w miarę zdobywania wiedzy na ten temat migrena albo utwierdzi się jako alergoza, alba też wywędruje z tej grupy chorób. Faktem, jest, że w czasie migreny stwierdza się podwyższony poziom mediatorów reakcji alergicznej we krwi (głównie histaminy).

Migrena
Migrena

Do czynników wywołujących napad migreny zalicza się liczne pokarmy, a stosunkowo częsta czekoladę. Choroba ta występuje w różnym wieku, często nawet w okresie niemowlęcym, jednak z upływem lat liczba przypadków tej choroby ulega zwiększeniu. Istota migreny polega na jednostronnym rozszerzeniu naczyń mózgowych, połączonym z gwałtownym, połowicznym bólem głowy, zaburzeniami widzenia, nudnościami i wymłotami. U dzieci obraz choroby może być nieco odmienny, mianowicie słabiej wyrażone objawy mózgowe z silniej zaznaczonymi objawami brzusznymi. Napad migreny jest poprzedzony swoistego rodzaju aurą, dlatego też doświadczony chory może nie dopuścić do jego rozwoju.
Wykrycie uczulenia możliwe jest tylko dzięki obserwacji i stosowaniu diety eliminacyjnej. Choroba jest niereagiczna, tak że próby skórne są w migrenie pozbawione wartości.
Na tym można by skończyć opis najważniejszych alergoz zaszeregowanych do grupy odczynów wczesnych. W grupie odczynów późnych omówię jedynie alergozę, której znaczenie w związku z szybkim rozwojem przemysłu staje się coraz większe.