Skip to main content

Które tkanki można przeszczepiać?

Przeszczepy można podzielić na trzy duże grupy:

  1. Przeszczepy autologiczne. Przeszczepy z jakiegokolwiek miejsca tego samego osobnika w drugie. Obejmują one najczęściej skórę, naczynia i kości.
  2. Przeszczepy homologiczne. Przeszczepy w obrębie tego samego gatunku. Przykładem może być przeszczepienie skóry z człowieka na człowieka.
  3. Przeszczepy heterologiczne. Przeszczepy w obrębie dwóch gatunków. Przykładem tego może być przeszczepienie chrząstki cielęcej w miejsce ubytku kostnego u człowieka.

Czytaj więcej

Przeszczepianie narządów

Przeszczepianie narządów jest dziś dziedziną samą w sobie, tak że poświęcimy mu niewiele miejsca. Wiąże się jednak ono z pewnymi problemami immunologicznymi, których nie sposób pominąć.
Podstawą skutecznego przeszczepu tkankowego jest „pokrewieństwo tkankowe” dawcy i biorcy. Prawdziwymi „krewnymi” z punktu widzenia immunologicznego są tylko bliźnięta jednojajowe. Czytaj więcej