Skip to main content

Odporność konstytucyjna

Organizm żywy jest nastawiony na samowystarczalność, i to im lepiej zorganizowany, im bardziej doskonały, tym bardziej „niechętny” innym, obcym tkankom. Niekiedy dziedziczy tę „niechęć”, niekiedy sam ją sobie wypracowuje. Zjawisko to dotyczy różnych tkanek, lecz najbardziej typowy jego przebieg można zaobserwować na przykładzie grup krwi. Czytaj więcej

Próby swoiste, „testy”

Próba punktowa. Jest to obecnie ,najczęściej stosowana próba, polegająca na polaniu skóry kroplą roztworu alergenu i lekkim nakłuciu skórka. Jak w każdej próbie, tak i w tej kontrolą jest próba z rozpuszczalnikiem alergenu (dla oceny, jaki jest stopień reaktywności skóry). Odczyn z rozpuszczalnikiem powinien być 0, a odczyn z alergenem, który jest tak intensywny jak z histaminą, oznacza się +++. Czytaj więcej

Rola klimatu

W zapadalności na choroby alergiczne klimat ma jednoznaczne, bezsporne i zasadnicze znaczenie. Wpływ czynników klimatycznych na powstawanie alergoz jest tak oczywisty, że zwrócili na to uwagę lekarze już kilkaset lat temu. Czytaj więcej