Skip to main content

Typowe grupy alergenów

Alergeny wziewne. Należy do nich kurz domowy, włosie zwierzęce, pióra, wełna, pyłki roślin, grzyby (tzw. niedoskonałe), produkty insektów, pyły przemysłowe i inne alergeny, których znaczenie jest już mniejsze. Drogą, którą alergeny wnikają do organizmu, jest błona śluzowa nosa i śluzówki oskrzeli. Choroby, które na ogół występują na skutek kontaktu z nimi, to: astma, alergiczny nieżyt nosa, gorączka sienna, czasem pokrzywka, migrena lub obrzęk Quinckego. Czytaj więcej

Poszukiwanie alergii „w ogóle”

W alergii spotykamy objawy zwane nieswoistymi dla danej jednostki chorobowej, które stanowią wskaźnik istnienia alergii w najogólniejszym znaczeniu. Takim objawem podstawowym i wspólnym dla wielu odczynów alergicznych jest obecność zwiększonej liczby krwinek białych kwasochłonnych, eozynofili, zarówno we krwi, jak i w miejscu odczynu alergicznego. W terminologii medycznej zjawisko to nazywa się eozynofilią. Czytaj więcej