Skip to main content

Odporność konstytucyjna

Organizm żywy jest nastawiony na samowystarczalność, i to im lepiej zorganizowany, im bardziej doskonały, tym bardziej „niechętny” innym, obcym tkankom. Niekiedy dziedziczy tę „niechęć”, niekiedy sam ją sobie wypracowuje. Zjawisko to dotyczy różnych tkanek, lecz najbardziej typowy jego przebieg można zaobserwować na przykładzie grup krwi. Czytaj więcej

Różnica pomiędzy odpornością i alergią

Organizm dysponuje licznymi mechanizmami umożliwiającymi mu obronę przed niepożądanymi „gośćmi”. Obcość ich jest determinowana grupami chemicznymi. Intruz może być zarówno prostym, jak i złożonym związkiem chemicznym albo też organizmem żywym. W zależności od tego, kto „szturmuje” organizm, stosuje taki lub inny rodzaj broni. Czytaj więcej