Skip to main content

Rola infekcji

Przez infekcję rozumiemy w tym przypadku głównie zakażenie bakteryjne, rzadziej grzybicze lub wirusowe.
Przeglądając stare podręczniki alergologii zastanawiamy się, ile miejsca poświęcono tam chorobom atopowym. O alergii bakteryjnej wspomniano tam tylko mimochodem. Czytaj więcej

Rola hormonów

Wiedza o alergii i hormonach jest zbyt młoda, ażeby skonfrontowanie wzajemnych zależności mogło dać jednoznaczną opinię. Są dane, że u dzieci chorych na alergozy częściej niż u zdrowych występuje niedoczynność tarczycy, u dorosłych natomiast nadczynność tarczycy pogarsza przebieg chorób alergicznych. Czytaj więcej