Skip to main content

Wpływ wieku

Nie ulega wątpliwości, że wiek ma istotne znaczenie dla alergii. Organizm dziecięcy jest najbardziej podatny na ujawnienie się odczynów alergicznych. W okresie wczesnego dzieciństwa około 50% dzieci cierpi na różne choroby alergiczne. W pierwszym roku życia na pierwszy plan wysuwa się wyprysk (około 30% dzieci), z tym że około szóstego roku życia prawie nie notuje się nowych przypadków tej choroby. Pomiędzy drugim a szóstym rokiem życia zaczynają dominować alergozy wziewne, alergiczny nieżyt nosa i astma. W pierwszych pięciu latach życia ujawnia się ponad 30% astmy. Z biegiem lat maleje natężenie odczynów alergicznych, a liczne uczulenia wykazują skłonność do wygasania. Jedynie u około 20% osób, które zachorowały w dzieciństwie na astmę, po 20. roku życia stwierdza się jeszcze tę chorobę. Osiemdziesiąt procent, powiedzmy szczerze, najczęściej samoistnych wyleczeń to duży odsetek, który daje jak najlepsze świadectwo siłom witalnym organizmu. Jedna piąta tej liczby wyleczeń byłaby dla każdego lekarza ogromnym sukcesem.


Z biegiem lat liczba nowych zachorowań na alergię ulega dalszemu zmniejszeniu. Pewnym krytycznym okresem jest dla kobiety czas przekwitania, w którym pojawia się stosunkowo duży odsetek przypadków astmy. Po 50. roku możliwość zachorowania na alergiczną astmę jest już niewielka i wynosi niewiele powyżej 2% w stosunku do ogólnej liczby zachorowań. To, co często rozpoznaje się u starszych osób jako „astmę”, jest zwykle niewydolnością krążenia lub przewlekłym nieżytem oskrzeli z następową rozedmą płuc.