Skip to main content

Wpływ warunków bytowania i zawodu

Osoby mieszkające w zagęszczonych, wilgotnych, zakurzonych i dusznych pomieszczeniach chorują znacznie częściej na alergozy typu środowiskowego (uczulenia na kurz, pióra, pleśnie i insekty). W początkowym okresie rozwoju alergologii sądzono, że alergia jest chorobą klas zamożniejszych. Czytaj więcej

Płeć, rasa, budowa ciała

W wieku dojrzałym rozpowszechnienie chorób alergicznych u mężczyzn i kobiet jest mniej więcej jednakowe. Chłopcy zapadają na alergozy znacznie częściej (głównie na astmę) niż dziewczęta. Liczni autorzy stwierdzają, że do momentu dojrzewania płciowego astma jest dwukrotnie częstsza u chłopców. Czytaj więcej