Skip to main content

Leczenie objawowe

Ten dział, niestety, jest najbardziej rozbudowany. „Niestety” dlatego, że leczenie tego typu nie wpływa na przyczynę choroby, usuwa jedynie jej objawy. Nie może to zadowolić ani lekarza, ani chorego. Postępowanie objawowe obejmuje leczenie antyhistaminowe, rozkurczowe, hormonalne i inne. Czytaj więcej

Leczenie odczulające

Jedną z bardziej popularnych metod jest leczenie odczulające. Skuteczność jego jest oceniana rozmaicie. Najlepsze wyniki tego typa leczenia uzyskano w uczuleniach na pyłki roślin i kurz domowy.
Znany alergen wprowadza się w dawkach, stopniowo wzrastających. Początkowo wprowadzane dawki są tak małe, że nie powodują w ogóle odczynu albo odczyn jest znikomy. Tego rodzaju leczenie przeciąga się niekiedy do kilku miesięcy i powinno być co jakiś czas powtarzane.
Jaki więc jest mechanizm leczenia swoiście odczulającego? Czytaj więcej

Eliminacja alergenów z otoczenia

Zadanie to, zwykle proste do przeprowadzenia, niekiedy jednak jest niemożliwe do wykonania. Jeżeli ktoś, przykładowo, dostaje wysypki alergicznej po zjedzeniu raków, to sprawa jest prosta, jeżeli natomiast jest uczulony na kurz domowy, to zadanie się komplikuje. Raki można zawsze usunąć ze swego menu, kurz natomiast, pomimo usilnych starań, zawsze będzie istniał w mieszkaniu. Gdyby nawet całkowicie zlikwidować go we własnym mieszkaniu, to chory zetknie się z nim w innym pomieszczeniu, w pociągu, przy pracy. Czytaj więcej