Skip to main content

Obrzęk Quinckego

Jednym z bardziej niebezpiecznych odczynów alergicznych jest obrzęk Quinckego. Jest to szybka reakcja na alergen, która polega na rozszerzaniu się naczyń głównie skóry twarzy i szyi. Zjawisko rozszerzenia naczyń dotyczy również błon śluzowych. Powoduje to przesiąkanie płynu z obszaru naczyń do tkanek, co pociąga za sobą obrzęk danej okolicy. Niebezpieczeństwo obrzęku Quinckego tkwi w jego rozprzestrzenianiu się na krtań, znacznym jej zwężeniu, co przy braku pomocy lekarskiej może prowadzić nawet do śmierci wskutek uduszenia. Czytaj więcej

Choroba posurowicza

W związku z szerokim stosowaniem surowic odpornościowych, które były zdobyczą immunologii przełomu XIX i XX w., powstał nowy problem — choroba posurowicza.
Choroba posurowicza jest związana z odczynem alergicznym na surowicę odpornościową. Zauważono, że u wielu osób po 6-12 dniach od wstrzyknięcia surowicy odpornościowej (były to najczęściej surowice końskie) pojawiają się objawy chorobowe, z których na plan pierwszy wybijają się: zmiany wysypkowe na skórze, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych i bóle stawowe. Czytaj więcej

Medycyna praktyczna a problemy alerologii

Czy istnieje dział medycyny praktycznej bez problemów alergii? Samo sformułowanie tego pytania nasuwa już odpowiedź: nie istnieje. W jednych działach medycyny problem ten odgrywa większą rolę, w innych mniejszą, jednak nie ulega wątpliwości, że alergia wiąże się z każdym działem medycyny praktycznej, z tym że pewne działy (jak choroby wewnętrzne, dermatologia i laryngologia) stwarzają najwięcej problemów diagnostycznych i leczniczych. Czytaj więcej