Skip to main content

Rola infekcji

Przez infekcję rozumiemy w tym przypadku głównie zakażenie bakteryjne, rzadziej grzybicze lub wirusowe.
Przeglądając stare podręczniki alergologii zastanawiamy się, ile miejsca poświęcono tam chorobom atopowym. O alergii bakteryjnej wspomniano tam tylko mimochodem. Czytaj więcej

Rola klimatu

W zapadalności na choroby alergiczne klimat ma jednoznaczne, bezsporne i zasadnicze znaczenie. Wpływ czynników klimatycznych na powstawanie alergoz jest tak oczywisty, że zwrócili na to uwagę lekarze już kilkaset lat temu. Czytaj więcej

Wpływ wieku

Nie ulega wątpliwości, że wiek ma istotne znaczenie dla alergii. Organizm dziecięcy jest najbardziej podatny na ujawnienie się odczynów alergicznych. W okresie wczesnego dzieciństwa około 50% dzieci cierpi na różne choroby alergiczne. Czytaj więcej