Skip to main content

Astma oskrzelowa

Jest to jedna z najczęstszych i zarazem najcięższych alergoz, a rozpowszechnienie jej dotyczy około 1% populacji. Istota objawów chorobowych polega na napadach duszności wywołanych rozległym skurczem oskrzeli i nadmierną produkcją śluzu przez ich gruczoły śluzowe. Choroba ta może powstać w każdym okresie życia, jednak najczęściej pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Czytaj więcej

Medycyna praktyczna a problemy alerologii

Czy istnieje dział medycyny praktycznej bez problemów alergii? Samo sformułowanie tego pytania nasuwa już odpowiedź: nie istnieje. W jednych działach medycyny problem ten odgrywa większą rolę, w innych mniejszą, jednak nie ulega wątpliwości, że alergia wiąże się z każdym działem medycyny praktycznej, z tym że pewne działy (jak choroby wewnętrzne, dermatologia i laryngologia) stwarzają najwięcej problemów diagnostycznych i leczniczych. Czytaj więcej

Leczenie odczulające

Jedną z bardziej popularnych metod jest leczenie odczulające. Skuteczność jego jest oceniana rozmaicie. Najlepsze wyniki tego typa leczenia uzyskano w uczuleniach na pyłki roślin i kurz domowy.
Znany alergen wprowadza się w dawkach, stopniowo wzrastających. Początkowo wprowadzane dawki są tak małe, że nie powodują w ogóle odczynu albo odczyn jest znikomy. Tego rodzaju leczenie przeciąga się niekiedy do kilku miesięcy i powinno być co jakiś czas powtarzane.
Jaki więc jest mechanizm leczenia swoiście odczulającego? Czytaj więcej