Skip to main content

Eliminacja alergenów z otoczenia

Zadanie to, zwykle proste do przeprowadzenia, niekiedy jednak jest niemożliwe do wykonania. Jeżeli ktoś, przykładowo, dostaje wysypki alergicznej po zjedzeniu raków, to sprawa jest prosta, jeżeli natomiast jest uczulony na kurz domowy, to zadanie się komplikuje. Raki można zawsze usunąć ze swego menu, kurz natomiast, pomimo usilnych starań, zawsze będzie istniał w mieszkaniu. Gdyby nawet całkowicie zlikwidować go we własnym mieszkaniu, to chory zetknie się z nim w innym pomieszczeniu, w pociągu, przy pracy. Czytaj więcej

Różnica pomiędzy odpornością i alergią

Organizm dysponuje licznymi mechanizmami umożliwiającymi mu obronę przed niepożądanymi „gośćmi”. Obcość ich jest determinowana grupami chemicznymi. Intruz może być zarówno prostym, jak i złożonym związkiem chemicznym albo też organizmem żywym. W zależności od tego, kto „szturmuje” organizm, stosuje taki lub inny rodzaj broni. Czytaj więcej

Metody wykrywania odczynów alergicznych „in vitro”

Sposoby te polegają na wykrywaniu przeciwciał precypitujących i swoistej dla danego alergenu IgE.
Precypitacja w żelu agarowym. W odczynach typu III antygen wiąże się z przeciwciałem formie kompleksu — precypituje. Reakcja ta może wystąpić również w probówce, a nasilenie jej można wyrazić stopniem zmętnienia roztworu i udowodnić w ten sposób istnienie odpowiednich przeciwciał. Przeciwciała o charakterze precypityn można również wykazać stosując technikę tzw. dyfuzji w żelu. Czytaj więcej