Skip to main content

Rzadsze alergozy

Obraz byłby niepełny, gdybym ograniczył się jedynie do tych chorób, o których czytelnik przecież coś niecoś słyszał. Należy chociaż pobieżnie omówić te alergozy, które są jeszcze mało znane. Warto dokonać krótkiego ich przeglądu. Przyjmę w tym wypadku system omawiania układowego, opuszczając oczywiście alergozy, które zostały już wcześniej omówione. Czytaj więcej

Pokrzywka

Po dobrym obiedzie zjadło się smakowicie pachnące poziomki. Cena jednak była wysoka. W jakiś czas potem pojawiły się obrączkowate wykwity na całym ciele. Wykwity te wywołały przykre swędzenie. Nie trwało to długo, było jednak podwójnie przykre: dolegliwości fizyczne i żal, że ten przysmak nie dla mnie. Wykwity te to pokrzywka. Jest ona siostrzycą obrzęku naczyniowo-ruchowego, z tym że reakcja naczyniowa rozgrywa się tu podskórnie lub podśluzówkowo, natomiast w pokrzywce miejscem odczynu jest górna warstwa skóry właściwej. Czytaj więcej

Pyłkowica

„Tu radio St. Louis. 10 sierpnia. Przerywamy na chwilę program, by nadać specjalny komunikat. W ciągu ostatnich kilku godzin w stanie Missouri zanotowano początek pylenia się ambrozji. Należy przypuszczać, że maksymalne nasilenie tego zjawiska wystąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Przepraszamy i powracamy do naszego programu muzycznego”. Czytaj więcej