Skip to main content

Płeć, rasa, budowa ciała

W wieku dojrzałym rozpowszechnienie chorób alergicznych u mężczyzn i kobiet jest mniej więcej jednakowe. Chłopcy zapadają na alergozy znacznie częściej (głównie na astmę) niż dziewczęta. Liczni autorzy stwierdzają, że do momentu dojrzewania płciowego astma jest dwukrotnie częstsza u chłopców. Czytaj więcej