Skip to main content

Poszukiwanie alergii „w ogóle”

W alergii spotykamy objawy zwane nieswoistymi dla danej jednostki chorobowej, które stanowią wskaźnik istnienia alergii w najogólniejszym znaczeniu. Takim objawem podstawowym i wspólnym dla wielu odczynów alergicznych jest obecność zwiększonej liczby krwinek białych kwasochłonnych, eozynofili, zarówno we krwi, jak i w miejscu odczynu alergicznego. W terminologii medycznej zjawisko to nazywa się eozynofilią. Czytaj więcej