Skip to main content

Rola klimatu

W zapadalności na choroby alergiczne klimat ma jednoznaczne, bezsporne i zasadnicze znaczenie. Wpływ czynników klimatycznych na powstawanie alergoz jest tak oczywisty, że zwrócili na to uwagę lekarze już kilkaset lat temu. Czytaj więcej

Alergologia – niemowlę czy starzec?

Alergologia jest jedną z ogólnych nauk współczesnej medycyny. Nie wszyscy — być może — zgodzą się z tym poglądem, lecz wydaje się, że udowodnienie tej tezy nie nasuwa większych trudności. Jeżeli za ogólną naukę uznajemy taką, która stanowi podstawę wielu praktycznych specjalności, to alergologia jest taką nauką. Czytaj więcej