Skip to main content

Astma oskrzelowa

Jest to jedna z najczęstszych i zarazem najcięższych alergoz, a rozpowszechnienie jej dotyczy około 1% populacji. Istota objawów chorobowych polega na napadach duszności wywołanych rozległym skurczem oskrzeli i nadmierną produkcją śluzu przez ich gruczoły śluzowe. Choroba ta może powstać w każdym okresie życia, jednak najczęściej pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Czytaj więcej

Wygasanie odczynu alergicznego

Po okresie dojrzewania płciowego istnieje pewna naturalna tendencja do wygasania alergii. Pocieszający jest np. fakt, że tylko 20% osób dorosłych choruje na astmę nabytą w dzieciństwie. U 80% doszło więc do samoistnego wyleczenia. Sama natura wyręczyła tu lekarza. Zostaje jednak 20% chorych i nigdy nie wiadomo, czy Grześ X, który choruje na astmę od 4. roku życia, będzie zdrowy jako młodzieniec. Czytaj więcej

Leczenie leczeniu nierówna

Skuteczna walka z chorobami polega głównie na zapobieganiu im. Leczenie jest zawsze sprawą wtórną, na pewno bardziej efektowną, ale mniej skuteczną. Ta generalna zasada uwidocznia się może najwyraźniej w dziedzinie chorób zakaźnych, lecz i w alergii znaczenie jej jest bardzo istotne. Czytaj więcej