Skip to main content

„Starter” i „hamulec” odczynów alergicznych

Nasuwa się pytanie: dlaczego z dwóch osób stykających się w takim samym stopniu z określonym alergenem jedna zachoruje na alergozę, a druga nie?

Na pytanie to odpowiedzieć niełatwo. Istnieje wiele czynników sprzyjających wystąpieniu odczynów alergicznych oraz takich, które je hamują lub nie dopuszczają do ich wystąpienia. Nie decyduje tu jakaś poszczególna składowa w systemie obronnym organizmu. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu jako całości warunkuje odporność w stosunku do odczynów alergicznych. Ta całość składa się z różnych ogniw, a upośledzenie czynności jednego z nich może doprowadzić do zwichnięcia całościowej równowagi. Omówimy więc rolę najważniejszych czynników, które wpływają na występowanie, przebieg i wygaszanie odczynów alergicznych.