Skip to main content

Sezonowy alergiczny nieżyt nosa

Pleśnie rozpowszechnione są na całym świecie, z wyjątkiem obszarów pustynnych. Szczególnie licznie obecne są na obrzeżach mórz i jezior. Występują w otoczeniu gnijących roślin lub drzew, w świeżo ściętej trawie, opadłych, gnijących liściach lub kompostownikach. Znajdują się także na powierzchni warzyw, w tym kukurydzy, pomidorów i ziemniaków. Większość przypadków uczuleń na pleśnie ma związek z dwoma głównymi producentami zarodników: Alternaria i Cladosporium (Hormodendrum). W zależności od regionu, szczyt sezonu na występowanie pleśni wypada między kwietniem i listopadem.
Alergie na choinki, na które cierpi wiele osób, mogą być spowodowane przez pleśnie lub pyłki. Obydwa rodzaje alergenów występują na drzewkach i pozostają na nich po ścięciu i okresie przechowywania. Po umieszczeniu choinek w domach, pod wpływem ciepła alergeny zostają uwolnione, przyczyniając się do znanych i trwających wiele tygodni katarów w okresie okołoświątecznym.


Pogoda może także odgrywać ważną rolę. Większość osób cierpiących na nieżyt sezonowy, wywołany obecnością pyłków, czuje się znacznie lepiej w zimne, bezwietrzne i mgliste lub deszczowe dni. Zimno zmniejsza pylenie roślin, wilgoć zaś obniża lotność pyłków. Gorące, słoneczne a zwłaszcza wietrzne dni, kiedy dochodzi do rozprzestrzeniania się całych chmur pyłków i zarodników, są prawdziwą zmorą dla osób uczulonych.
Zdolność przenoszenia się pleśni z prądami powietrznymi jest porównywalna do analogicznych właściwości pyłków. W konsekwencji osoby uczulone na pleśnie również czują się lepiej w chłodne i deszczowe dni. Pleśnie mają większą zdolność przetrwania w środowisku, nawet przy mroźnej pogodzie. Duże ilości zarodników mogą znajdować się w sianie, zbożu, słomie, stanowiąc tym samym przez cały rok zagrożenie dla rolników oraz innych osób, stale się z nimi stykających.
Pozostaje jeszcze jeden, trudny do kontrolowania czynnik środowiskowy, z którym nikt nie jest w stanie sobie skutecznie radzić, zwłaszcza zaś alergicy. Jest nim zanieczyszczenie powietrza. Powietrze w znacznym stopniu zanieczyszczone, z dużą zawartością pyłków i pleśni jest dla alergików prawdziwym zmorą.

ROZPOZNANIE I LECZENIE SEZONOWEGO ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA (SANN)
Rozpoznanie
Zidentyfikowanie przyczyn SANN rozpoczyna się od zebrania dokładnego wywiadu i przeprowadzenia badania klinicznego. Ze względu na to, że wiele objawów uczuleniowych podobnych jest do tych, jakie towarzyszą innym chorobom o podłożu niealergicznym (np. infekcjom, skrzywieniu przegrody nosa lub polipom nosa), ważne jest wykluczenie tych ostatnich.