Skip to main content

Astma – Alergia, której nie wolno lekceważyć

KTO CHORUJE?
Astma jest chorobą występującą najczęściej rodzinnie, co przemawia za jej dziedzicznym (genetycznym) podłożem. Gdy jedno z rodziców cierpi na tę chorobę, prawdopodobieństwo jej pojawienia się u potomstwa wynosi 25%. Gdy dotyczy to obojga z nich, ryzyko wzrasta do 50%.
Pierwsze objawy choroby mogą się pojawić w każdym wieku. Często ma to miejsce w wieku niemowlęcym, znane są jednak przypadki pojawienia się ich w okresie menopauzalnym. U większości chorujących dzieci dolegliwości pojawiają się przed rozpoczęciem nauki w szkole. Wśród chorych przeważa płeć męska, bez względu na grupę wiekową.

CO JEST PRZYCZYNĄ ASTMY?
Nie wszystkie przypadki astmy mają podłoże alergiczne. Astma na tle uczuleniowym określana jest mianem zewnątrzpochodnej, w pozostałych zaś przypadkach nazywa się ją wewnątrzpochodną, co oznacza, że wywołują ją czynniki wewnątrz organizmu. Przyczyny najczęściej nie są łatwe do rozgraniczenia i niejednokrotnie astma jest rezultatem skojarzonego działania czynników natury alergicznej i czynników wewnątrzpochodnych. Astma nie jest chorobą, którą można zarazić się od innych.

Astma na tle alergicznym (zewnątrzpochodna)
Ten rodzaj astmy wywoływany jest przez alergeny, będące również przyczyną nieżytu nosa, a więc przez kurz, sierść, pleśnie i pyłki. Odpowiedzialne za występowanie astmy są także niektóre substancje dodawane do żywności (np. pirosiarczyny i glutaminian sodowy – MSG), chemikalia przemysłowe w środowisku pracy oraz liczne leki (np. aspiryna). Przebieg reakcji prowadzącej do rozwinięcia typowego napadu jest bardzo podobny do zjawisk zachodzących w czasie innych reakcji uczuleniowych (np. na pyłki), niezależnie od rodzaju alergenu. Zasadnicza różnica polega na tym, że w astmie proces chorobowy obejmuje końcowe odcinki oskrzeli i pęcherzyki płucne, podczas gdy w przypadku nieżytu nosa przede wszystkim jamy nosa i zatoki.