Skip to main content

Które tkanki można przeszczepiać?

Przeszczepy można podzielić na trzy duże grupy:

  1. Przeszczepy autologiczne. Przeszczepy z jakiegokolwiek miejsca tego samego osobnika w drugie. Obejmują one najczęściej skórę, naczynia i kości.
  2. Przeszczepy homologiczne. Przeszczepy w obrębie tego samego gatunku. Przykładem może być przeszczepienie skóry z człowieka na człowieka.
  3. Przeszczepy heterologiczne. Przeszczepy w obrębie dwóch gatunków. Przykładem tego może być przeszczepienie chrząstki cielęcej w miejsce ubytku kostnego u człowieka.

Czytaj więcej

Przeszczepianie narządów

Przeszczepianie narządów jest dziś dziedziną samą w sobie, tak że poświęcimy mu niewiele miejsca. Wiąże się jednak ono z pewnymi problemami immunologicznymi, których nie sposób pominąć.
Podstawą skutecznego przeszczepu tkankowego jest „pokrewieństwo tkankowe” dawcy i biorcy. Prawdziwymi „krewnymi” z punktu widzenia immunologicznego są tylko bliźnięta jednojajowe. Czytaj więcej

Odporność konstytucyjna

Organizm żywy jest nastawiony na samowystarczalność, i to im lepiej zorganizowany, im bardziej doskonały, tym bardziej „niechętny” innym, obcym tkankom. Niekiedy dziedziczy tę „niechęć”, niekiedy sam ją sobie wypracowuje. Zjawisko to dotyczy różnych tkanek, lecz najbardziej typowy jego przebieg można zaobserwować na przykładzie grup krwi. Czytaj więcej