Skip to main content

Medycyna praktyczna a problemy alerologii

Czy istnieje dział medycyny praktycznej bez problemów alergii? Samo sformułowanie tego pytania nasuwa już odpowiedź: nie istnieje. W jednych działach medycyny problem ten odgrywa większą rolę, w innych mniejszą, jednak nie ulega wątpliwości, że alergia wiąże się z każdym działem medycyny praktycznej, z tym że pewne działy (jak choroby wewnętrzne, dermatologia i laryngologia) stwarzają najwięcej problemów diagnostycznych i leczniczych. Czytaj więcej

Leczenie objawowe

Ten dział, niestety, jest najbardziej rozbudowany. „Niestety” dlatego, że leczenie tego typu nie wpływa na przyczynę choroby, usuwa jedynie jej objawy. Nie może to zadowolić ani lekarza, ani chorego. Postępowanie objawowe obejmuje leczenie antyhistaminowe, rozkurczowe, hormonalne i inne. Czytaj więcej

Leczenie odczulające

Jedną z bardziej popularnych metod jest leczenie odczulające. Skuteczność jego jest oceniana rozmaicie. Najlepsze wyniki tego typa leczenia uzyskano w uczuleniach na pyłki roślin i kurz domowy.
Znany alergen wprowadza się w dawkach, stopniowo wzrastających. Początkowo wprowadzane dawki są tak małe, że nie powodują w ogóle odczynu albo odczyn jest znikomy. Tego rodzaju leczenie przeciąga się niekiedy do kilku miesięcy i powinno być co jakiś czas powtarzane.
Jaki więc jest mechanizm leczenia swoiście odczulającego? Czytaj więcej